top of page
datu_specialists.jpg

Noderīgi

Datu valsts inspekcijas 2018. gada pārskats - lejupielādēt ŠEIT!

Labas prakses principi

Labas prakses principi

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem fizisko personu datu apstrādes sistēmas pārzinim šie principi jāievēro:

1. Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti.
2. Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.
3. Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi).
4. Dati ir precīzi.
5. Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams.
6. Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu tiesībām.
7. Dati ir drošībā.
8. Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas aizsardzības.

bottom of page