Jaunumi

2019/10/15

Datu valsts inspekcijas uzraudzības prioritātes


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 4.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu vienveidīgu pieeju uzraudzības aktivitāšu īstenošanā, kā arī veicinātu datu aizsardzības efektivitāti, Datu valsts inspekcija 2019.gadā un turpmāk ir noteikusi uzraudzības prioritāti videonovērošanas jomā – tiks kontrolēta un uzraudzīta juridisku personas veikta videonovērošanas bez informatīvajām zīmēm, kā arī videonovērošanas veikšana neatļautās telpās (ģērbtuves, labierīcības, dušas u.tml.).

2019/08/30

Datu valsts inspekcija piemēro 7000 eiro lielu naudas sodu internetveikalam par personas datu apstrādes pārkāpumiem


2019.gada 26.augustā Datu valsts inspekcijas (DVI) direktore pieņēma lēmumu komersantam, kas sniedz pakalpojumus internetveikalā, piemērot 7000 euro lielu naudas sodu par datu subjekta tiesību neievērošanu un nesadarbošanos ar uzraudzības iestādi – DVI, personu datu aizsardzības jomā. Konkrētajā gadījumā komersants savlaicīgi nesniedza atbildi iedzīvotājam (datu subjektam). Tāpat komersants nesadarbojās ar DVI un savlaicīgi nesniedza iestādei nepieciešamo informāciju, kā arī neizpildīja saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) 58.panta 2.punkta “c” un “g” apakšpunktu un Fizisko personu datu apstrādes likuma 23.pantu DVI izdoto rīkojumu.

Pamatojoties uz iesniegumu (sūdzību) no fiziskas personas (iesniedzējs) par komersanta rīcību - neīstenojot datu subjekta tiesības, ko paredz Regulas 17.pants – tiesības panākt, lai pārzinis (komersants) bez nepamatotas kavēšanās dzēstu iesniedzēja personas datus, DVI veica pārbaudi un konstatēja, ka 2018.gadā iesniedzējs vairākkārt bija vērsies pie komersanta ar pieprasījumu dzēst visus personas datus, t. sk. mobilā tālruņa numuru, kurus komersants bija ieguvis iesniedzēja veiktā pasūtījuma pie komersanta ietvaros. Komersants, pēc iesniedzēja lūgumiem dzēst viņa personas datus, uz iesniedzēja mobilā tālruņa numuru vairākkārt sūtīja komerciālus paziņojumus teksta īsziņu veidā.

Nosakot sodu, DVI direktore ņēma vērā Regulā noteiktos šādus elementus: pārkāpuma būtību, ilgumu un sadarbības pakāpi ar uzraudzības iestādi, ietekmēto datu subjektu skaitu, komersanta apgrozījumu iepriekšējā finanšu gadā un citus (Regulas 83.panta 5.punkta “b” un “e” apakšpunkti).

2019/06/05

SIA "Datu aizsardzības speciālists" valdes loceklis Lauris Klagišs piedalījās ikgadējā datu drošības un aizsardzības seminārā ‘Digitālā ēra”. Kopā ar kolēģiem apskatījām tādas tēmas, kā līdzsvars starp datu aizsardzību un sabiedrības tiesībām zināt, riski datu subjektu tiesībām un brīvībām, datu subjekta identifikācijas problēmjautājumi, mākslīgais intelekts un personas datu aizsardzība, starptautiskā sadarbība, datu nodošana ārpus ES, kā arī tuvākās nākotnes izaicinājumi.

2018/12/07

SIA "Datu aizsardzības speciālists" valdes loceklis Lauris Klagišs piedalījās seminārā personas datu aizsardzības speciālistiem. Kopā ar kolēģiem apskatījām tādas tēmas, kā darbinieku personas datu apstrāde, privātuma politika, kā arī datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem.

2018/11/22

SIA "Datu aizsardzības speciālists" valdes loceklis Lauris Klagišs piedalījās Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas rīkotajā seminārā, kur tika apspriesta IT datu drošība, kā arī datu aizsardzības juridiskie aspekti.

2018/11/22

SIA "Datu aizsardzības speciālists" valdes loceklis Lauris Klagišs, zināšanu papildināšanas nolūkos, ir apguvis SIA "Lattelecom" organizēto mācību programmu “IKT drošība uzņēmumā".

2018/11/15

2018. gada 13. novembrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 690 “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem”. 

Noteikumi pieejami šeit - www.likumi.lv

Minētie noteikumi nosaka dažādu, personas datu saturošu dokumentu glabāšanas termiņus, kas pārsvarā ir 75 gadi. Ja dokumentos ir informācija ar vēsturisku, sabiedrisku, kultūras vai zinātnisku nozīmi, tos glabā pastāvīgi. Līdz 2021. gada 31. janvārim ir jāiznīcina tie dokumenti, kuriem nav arhīviskas vērtības un kuru glabāšanas termiņš ir beidzies.

2018/07/27

“Šajā uzziņā Valsts ieņēmumu dienests ir skaidrojis personas datu saglabāšanas nepieciešamību nodokļu kontroles vajadzībām, norādot, ka, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulai, pārzinim nav pienākuma dzēst personas datus pēc datu subjekta lūguma, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumā “Par grāmatvedību” un likumā “Par nodokļiem un nodevām” minētos juridiskos pienākumus”

2018/05/15

"Mājaslapas un datu aizsardzība: Kas jāzina vietnes apmeklētājiem un īpašniekiem"

Digitālā mārketinga blogā “Zini labāk’, sadarbībā ar SIA “Datu aizsardzības speciālists” publicēts raksts “Mājaslapas un datu aizsardzība: Kas jāzina vietnes apmeklētājiem un īpašniekiem?”

2018/04/06

No šā gada aprīļa SIA “Datu aizsardzības speciālists” ir pieejams jaunās, plašākās telpās, pašā Valmieras centrā – Rīgas ielā 13 (virs Luminor bankas, blakus Swedbank), 3 stāvā, ieeja no pagalma puses”

Datu aizsardzības speciālists

2018/02/07

Valsts un pašvaldības uzņēmumos būs vajadzīgs datu aizsardzības speciālists

2017/09/16

Datu aizsardzības prasības nākamgad var nepatīkami pārsteigt pašvaldību maciņus

Datu aizsardzības speciālists Lauris Klagišs laikrakstā Diena ir publicējis rakstu - Datu aizsardzības prasības nākamgad var nepatīkami pārsteigt pašvaldību maciņus. Raksts apskatāms šeit

2017/09/25

"Klusums pirms vētras Personas datu aizsardzības jomā"

Datu aizsardzības speciālists Lauris Klagišs portālā www.apollo.lv ir publicējis rakstu "Klusums pirms vētras Personas datu aizsardzības jomā"

2017/09/14

Mūsu uzņēmuma valdes loceklis un datu aizsardzības speciālists Lauris Klagišs 2017.gada 13.septembrī piedalījās Datu valsts inspekcijas organizētajā seminārā datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas celšanai.

Semināra ietvaros, 5 stundu garumā, tika aplūkotas aktualitātes personas datu aizsardzībā gan Vispārīgās datu aizsardzības regulas, gan jaunā Datu aizsardzības likuma kontekstā. Tāpat tika analizētas datu aizsardzības speciālista funkcijas un pienākumi. Akcents tika likts uz to, ka datu aizsardzības speciālists noteikti būtu jāiesaista jautājumu pieņemšanās, kas saistīti ar datu apstrādi

2017/08/24

Videonovērošanas reģistrācija

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.pantu, pirms personas datu apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu — datu aizsardzības speciālistu —, ja pārzini veic videonovērošanu, saglabājot personas datus.

Lai reģistrētu ar videonovērošanu saistītu datu apstrādi, Datu valsts inspekcijai ir jāiesniedz personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegums, kā arī jāizstrādā iekšējie aizsardzības noteikumi.

Valsts nodeva par personas datu apstrādes reģistrāciju ir 56,91 EUR vai 28,46 eUR (pārzinis ir fiziska persona vai sīkais uzņēmums (t.i. nodarbina mazāk kā 10 darbiniekus un gada apgrozījums nepārsniedz 2 milj. EUR);

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.9 pantu, par fiziskās personas datu apstrādi bez likumā noteiktās reģistrēšanas vai bez personas datu aizsardzības speciālista reģistrēšanas Datu valsts inspekcijā, juridiskajam personām var uzlikt naudas sodu no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš EUR, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

SIA “Datu aizsardzības speciālists” piedāvā sniegt konsultācijas, saistībā ar videonovērošanas personas datu apstrādes reģistrāciju, kā arī sagatavot nepieciešamos dokumentus personas datu apstrādes reģistrācijai. Dokumentu paketes sagatavošana (kas ietver arī nepieciešamās konsultācijas pa e-pastu vai telefonu) izmaksās 150 EUR.

2017/08/02

SIA “Datu aizsardzības speciālists” ir izveidota jauna un mūsdienīga mājaslapa www.datuspecialists.lv, kurā Jūs ērti varat iegūt informāciju par mūsu pieredzi un piedāvātajiem pakalpojumiem.